Pozostając na tej stronie internetowej i korzystając z naszych usług, tym samym użytkownik wyraża zgodę na to, że gromadzimy dane dotyczące jego wizyty u nas. W naszej polityce prywatności wyjaśniamy, które dane gromadzimy, dlaczego je gromadzimy i do jakich celów je wykorzystujemy.
Więcej
OK
Wielokrotnie nagradzana firma
PLN
 • $ USD
 • £ GBP
 • € EUR
 • SEK
 • NOK
 • DKK
 • € EUR
 • € EUR
 • € EUR
 • PLN
 • € EUR
 • € EUR
Rapunzel Polska - Przedłużanie włosów sklep
Twój koszyk
Koszyk jest pusty

Polityka plików cookie i prywatności

Pliki cookie

Używamy plików cookie w tej witrynie, aby poprawić jej funkcjonalność. Pliki cookie identyfikują komputer użytkownika witryny i powodują m.in. zapamiętanie wybranych przez niego ustawień. Pliki cookie są także używane do gromadzenia danych statystycznych. Oprócz wykorzystywania własnych plików cookie współpracujemy również z partnerami, dzięki którym użytkownicy mają więcej dostępnych funkcji na stronie. Partnerzy ci używają tzw. plików cookie podmiotów zewnętrznych, dzięki którym ich funkcje działają na naszej stronie. Tego rodzaju pliki cookie nie identyfikują użytkownika osobiście, ale mogą rozpoznać jego komputer, kiedy użytkownik wejdzie na stronę rapunzelofsweden.pl oraz inne strony, i gwarantują maksymalną funkcjonalność witryny. Użytkownik może wybrać takie ustawienia w przeglądarce, że otrzyma informację, kiedy witryna będzie korzystać z plików cookie. Dzięki temu użytkownik może nie zezwolić na stosowanie plików cookie lub wprowadzić w swojej przeglądarce ustawienia, które spowodują usuwanie plików cookie po zakończeniu wizyty w witrynie. Jednak użytkownik, który dezaktywuje pliki cookie w swojej przeglądarce, nie będzie mógł dokonać zakupów w naszej witrynie.

Ogólna polityka prywatności

Rapunzel of Sweden AB (nr ewidencyjny firmy  556732-5047, dalej zwana Rapunzel lub my) jest podmiotem odpowiedzialnym za niniejszą witrynę internetową. Przedsiębiorstwo jest zarejestrowane w Szwecji w miejscowości Umeå. Firma Rapunzel ma świadomość znaczenia ochrony prywatności danych osobowych i finansowych. Aby chronić tego typu informacje przekazywane nam przez użytkowników, wprowadziliśmy surowe wytyczne oraz środki bezpieczeństwa. Kiedy użytkownik rejestruje się online w naszej witrynie pod adresem www.rapunzelofsweden.pl lub w witrynie naszego salonu, tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie oraz wykorzystywanie przekazanych nam w ten sposób danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje względem wszystkich danych osobowych gromadzonych, przechowywanych lub wykorzystywanych przez Rapunzel. Należy koniecznie przeczytać i zrozumieć naszą Politykę prywatności przed skorzystaniem z naszych usług. Rapunzel jest administratorem danych osobowych i odpowiada za wszystkie dane osobowe gromadzone i przetwarzane zgodnie z niniejszą polityką prywatności. 

Jakie informacje są zapisywane/przechowywane/gromadzone przez Rapunzel of Sweden?

Firma Rapunzel gromadzi i przechowuje dane osobowe, tzn. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres pocztowy itd., pochodzące od wszystkich użytkowników swojej witryny, którzy podadzą te dane podczas rejestracji lub zakupów w naszej witrynie. Wykorzystujemy również pliki cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie i śledzimy adres IP użytkownika, aby doskonalić nasze usługi oraz funkcjonalność naszej witryny. Gromadzimy i chronimy również pewne dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail itp., klientów naszych salonów oraz w niektórych przypadkach pochodzące od podmiotów zewnętrznych np. pozyskane podczas zakupów przy użyciu płatności Klarna. Rapunzel of Sweden nie zapisuje ani nie przechowuje danych dotyczących kart kredytowych. Aby zapewnić użytkownikom naszej witryny lepszą jej funkcjonalność, możemy połączyć informacje przekazane nam przez użytkownika z innymi danymi ogólnie dostępnymi.

W jaki sposób Rapunzel of Sweden wykorzystuje przekazywane jej dane? 

Wykorzystujemy te dane do realizacji złożonych u nas zamówień i/lub zakupów, aby poprawić i spersonalizować funkcjonalność naszego sklepu internetowego oraz do komunikacji z użytkownikiem zgodnie z niniejszą polityką. Jeśli użytkownik przekaże nam swoje dane osobowe, za pośrednictwem witryny, komunikacji e-mail, czatu lub w salonie, będziemy wykorzystywać te dane w ramach realizacji zakupu lub/i zamówienia użytkownika, aby ułatwić mu zarejestrowanie się w naszej witrynie, aby administrować usługami w naszej witrynie, aby przetwarzać zamówienia składane u nas i aby informować użytkownika o szczególnych wydarzeniach lub promocjach, które organizujemy. Poza tym wykorzystujemy dane nam przekazywane do kontrolowania wydajności naszej witryny oraz poprawy naszych usług, a także do komunikowania się z użytkownikiem po złożeniu przez niego zamówienia.  Możemy także wykorzystywać informacje na temat zainteresowania użytkownika danym produktem i zakupem u nas i naszych partnerów w celu poprawiania naszej witryny oraz funkcjonowania sklepu internetowego i/lub salonów. Może się zdarzyć, że skontaktujemy się z użytkownikiem, w zależności od wybranych przez niego ustawień, poprzez pocztę elektroniczną, zwykłą lub telefon, aby wypromować podobne lub powiązane z kupionymi produkty lub zabiegi.
 
Przeprowadzamy badania rynku w celu zdobycia informacji na temat tego, jak możemy poprawić nasze oferty produktowe i funkcjonowanie naszej witryny dla klientów. Aby zapewnić użytkownikom lepszą obsługę, możemy również połączyć informacje przekazywane nam z informacjami na temat zainteresowania produktem i zakupem u podmiotu zewnętrznego w sposób opisany w polityce plików cookie.  Dotyczy to danych demograficznych oraz informacji dostępnych ogólnie. Możemy także połączyć te informacje z danymi pozyskiwanymi od naszych partnerów współpracujących.
 
Jeśli użytkownik zapisze się do Hair Academy, podane podczas zapisu na jeden z naszych kursów dane będą używane do zaoferowania użytkownikowi kolejnych kursów.  
 
W naszej witrynie użytkownik może zaprenumerować nasz newsletter oraz inną korespondencję. Będziemy wykorzystywać adres -mail użytkownika do przesyłania mu wiadomości pocztą elektroniczną, tylko wtedy gdy użytkownik udzieli na to wyraźnej zgody. Zgody należy udzielić w naszej witrynie lub w naszym salonie. Użytkownik ma zawsze prawo wycofać swoją zgodę albo klikając link zawarty w każdej wiadomości e-mail otrzymywanej przez nas, albo wysyłając e-mail na adres pl@rapunzelofsweden.com
 
Jeśli użytkownik pozostawi produkty w koszyku w naszej witrynie i jednocześnie poda nam swój adres e-mail, otrzyma przypomnienie o pozostawionym tam towarze. Ze względu na to, że w takiej sytuacji nie dochodzi do zrealizowania zamówienia lub zakupu, przetwarzamy ten typ informacji wyłącznie, jeśli zgodnie z powyższymi postanowieniami mamy uzasadniony prawnie interes do takiego przetwarzania, tj. do przypomnienia użytkownikowi o rozpoczętym zamówieniu.  Adres e-mail użytkownika nie jest zapisywany po przesłaniu tego przypomnienia i nie będziemy się więcej kontaktować z użytkownikiem poprzez pocztę elektroniczną w innym celu niż ww., jeśli nie uzyskamy na to zgody. Próbujemy zawsze minimalizować taki rodzaj przetwarzania i dlatego nie przechowujemy danych użytkownika dłużej niż do celu wysłania takiego przypomnienia. 
 
Imię i nazwisko oraz adres pocztowy użytkownika przetwarzamy w celu realizacji dostawy, a następnie w celu wywiązania się z naszych obowiązków wobec użytkownika jako konsumenta. Jeśli użytkownik zapisze się na dowolny z naszych kursów (np. w ramach Hair Academy), będziemy przetwarzać dane osobowe, które nam przekaże w związku z zapisaniem się na kurs, w celu zidentyfikowania go jako uczestnika naszego kursu, a następnie w celu wywiązania się z naszych obowiązków wobec użytkownika jako konsumenta. 
 
Kiedy użytkownik zaprenumeruje nasz newsletter lub komunikację pocztą elektroniczną, będziemy potrzebować jego wyraźnej zgody na przetwarzanie jego danych w tym celu. Przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż tutaj wymienione przeprowadzane jest w celu poinformowania użytkownika o produktach i usługach, które naszym zdaniem mogą być dla niego interesujące, lub w celu oceny i rozwoju naszych usług. Dążymy do przetwarzania danych osobowych w maksymalnie najmniejszym stopniu w sposób, który jak najmniej ingeruje w sferę prywatności. Nigdy nie przetwarzamy innych danych osobowych niż te niezbędne do osiągnięcia opisanych tutaj celów. W naszej ocenie możemy w związku z tym uznać, że nasz interes jest uzasadniony prawnie.
 

Jak długo przechowujemy dane użytkownika? 

Przechowujemy dane jedynie przez czas niezbędny z punktu widzenia korzyści dla użytkownika, wywiązania się przez nas z naszych zobowiązań umownych względem użytkownika oraz spełnienia wymagań przepisów prawa. 
Dane osobowe naszych klientów przechowujemy w bazie danych przez trzy lata od daty ostatniego zakupu. Jeśli klient życzy sobie, aby jego dane zostały usunięte wcześniej, powinien skontaktować się z nami pod adresem it-support@rapunzel.com. Jeśli użytkownik dokonał zakupu w naszej witrynie, jego dane osobowe powiązane z tym zakupem będą przechowywane przez siedem lat od dnia zakupu, tak abyśmy mogli wywiązać się z naszych zobowiązań dotyczących księgowania.

Czy Rapunzel of Sweden udostępnia dane osobowe innym?

Firma Rapunzel nie sprzedaje, nie wynajmuje ani nie ujawnia imienia i nazwiska, adresu pocztowego, adresu e-mail ani żadnych innych danych osobowych użytkowników swojej witryny podmiotom zewnętrznym, jeśli wcześniej nie poinformowała i nie uzyskała zgody użytkownika na udostępnianie takich danych zaufanym partnerom lub plikom cookie podmiotów zewnętrznych. W celu utrzymania naszej witryny, obsługi naszej bazy danych, dystrybucji poczty e-mail oraz komunikacji z naszymi klientami firma Rapunzel podpisuje umowę na te czynności z podmiotem zewnętrznym. Odbywa się to wyłącznie na odpowiedzialność Rapunzel i bez zezwolenia takim podmiotom zewnętrznym na wykorzystywanie danych osobowych użytkowników witryny Rapunzel w celu innym niż wykonanie zlecenia zgodnie z naszymi instrukcjami. Nie przekazujemy danych użytkownika w inny sposób żadnemu podmiotowi zewnętrznemu, chyba że zostaniemy do tego zobligowani przepisami prawa lub stanie się to w związku z wysuniętymi roszczeniami lub procedurą prawną. Jeśli firma Rapunzel zostanie nabyta lub połączy się z innym przedsiębiorstwem, dane dotyczące klientów Rapunzel będą dostępne temu podmiotowi. Taki nowy podmiot będzie chronić prywatność oraz dane osobowe użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.  

Bezpieczeństwo

Firma Rapunzel stosuje odpowiednie i dostępne środki ostrożności w celu ochrony przekazywanych jej danych. Jednocześnie zobowiązujemy się podejmować uzasadnione środki w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, kradzieżą lub wykorzystaniem, a użytkownik akceptuje fakt, że nigdy nie ma stuprocentowej pewności bezpieczeństwa przesyłu danych przez Internet, stąd zawsze istnieje ryzyko dostępu przez osoby nieupoważnione. 

Poprawność i sprostowanie

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich sprostowania. Ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z listy odbiorców materiałów marketingowych i/lub konta użytkownika Rapunzel, kontaktując się w tym celu z naszym działem obsługi klienta pod numerem: + 46 90 70 60 70 lub pisząc na adres: pl@rapunzelofsweden.com. Użytkownik może również samodzielnie skorygować swoje dane osobowe, logując się na swoim koncie (Moja strona) w witrynie Rapunzel® of Sweden. Kontaktując się z nami pod powyższym numerem lub pisząc na powyższy adres, użytkownik może zażądać wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez nas. Możemy także pomóc użytkownikowi przenieść jego dane osobowe do innego odbiorcy i/lub wykasować jego dane osobowe, jeśli tego zażąda.  Użytkownik ma także prawo sprzeciwić się częściowemu przetwarzaniu przez nas danych bazującemu na naszym uzasadnionym prawnie interesie. Mamy nadzieję, że wszystkie problemy dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika będzie można skutecznie rozwiązać na poziomie komunikacji pomiędzy nami, jednak użytkownik ma zawsze prawo zwrócić się do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, aby zgłosić naruszenie przez nas przepisów regulujących przetwarzanie danych osobowych. Dane kontaktowe do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych znajdują się w odnośnej witrynie.
 

Dopuszczalny prawnie wiek kupującego

W przypadku użytkowników poniżej osiemnastego (18) roku życia wymagane jest poinformowanie rodzica lub opiekuna prawnego i uzyskanie jego zgody przed zamówieniem produktu w naszej witrynie lub w naszym sklepie. 
Firma Rapunzel nie gromadzi ani nie przechowuje danych osobowych osób poniżej trzynastego (13) roku życia. Jeśli użytkownik nie ukończył trzynastu (13) lat, nie może zarejestrować się w naszej witrynie – może to zrobić jego rodzic lub opiekun ustawowy. Firma Rapunzel zastrzega sobie prawo do usunięcia danych osobowych użytkownika i dezaktywowania jego konta, jeśli okaże się, że użytkownik nie ukończył trzynastu (13) lat.
 

Akceptacja polityki zachowania prywatności i modyfikacje

Odwiedzając witrynę Rapunzel of Sweden i korzystając z niej, robiąc tam zakupy lub podając dane osobowe w naszym salonie, użytkownik tym samym akceptuje, że wykorzystujemy przekazane nam dane w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności. Firma Rapunzel® zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności i/lub do dostosowania jej. W naszej witrynie zawsze znajduje się aktualna wersja niniejszej polityki – zachęcamy do zapoznania się z nią przy każdej wizycie, zwłaszcza w naszym sklepie internetowym. Będziemy powiadamiać użytkowników o ewentualnych zmianach w naszej polityce prywatności, publikując zmiany w naszej witrynie. 

Kontakt z nami

W razie pytań lub uwag dotyczących niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt z nami pocztą elektroniczną: pl@rapunzelofsweden.com. Można również napisać do nas pocztą zwykłą pod adres: Rapunzel of Sweden AB Box 3174, 903 04 Umeå, Szwecja.